Sirin Farm Call Center : 086-321-1997 | Line@ : @sirinfarm

ติดต่อเรา

บริษัท สิรินทร์ ฟาร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 138 หมู่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทรฯ : (ไทย) 086-321-1997, (อังกฤษ) 086-321-1998

อีเมล : info@sirinfarm.com

0