Sirin Farm Call Center : 086-321-1997-8 | Line@ : @sirinfarm

ข้าวหอมมะลิปลอดสาร (แพค 1 กิโลกรัม)

90 ฿

แพค 1 กิโลกรัม

-ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการเกษตรอย่างยั่งยืน
-ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
-ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งการเจริญเติบโต

วิธีเก็บรักษา
-อุณหภูมิห้องอยู่ได้ 6 เดือน

มีสินค้าอยู่ 20

การจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งทุกวัน อังคาร และวันศุกร์ โดย Lalamove ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
  • จัดส่งระหว่างเวลา 11.00 – 19.00 น.
  • หากกำหนดวันจัดส่งสินค้าตรงกับ วันหยุดราชการหรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ จะทำการส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป
  • เจ้าหน้าที่จัดส่งจะทำการนัดหมาย ยืนยันการจัดส่งสินค้า รบกวนลูกค้าให้เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อ เพื่อจัดส่งสินค้า ไว้ด้วยค่ะ
0