Sirin Farm Call Center : 086-321-1997-8 | Line@ : @sirinfarm

การจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โดย Lalamove ภายในเขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, สมุทรสาคร)
  • จัดส่งระหว่างเวลา 11.30 – 17.30 น. ( ขนส่งจะโทรแจ้งก่อนจัดส่ง 30 นาที )
  • สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้า ทุกวันอังคารและวันศุกร์ โดยขนส่ง Inter Express ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในวันถัดไป
  • เจ้าหน้าที่จัดส่งจะทำการนัดหมาย ยืนยันการจัดส่งสินค้า รบกวนลูกค้าให้เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อ เพื่อจัดส่งสินค้า ไว้ด้วยค่ะ
0